Neler Yeni

Padişahların Eşleri

Katılım
4 Nis 2020
Mesajlar
2,148
Tepkime puanı
13,465
Puanları
7,880
Padişahların Eşleri Kimlerdi?

Osman Gazi
Mal Hatun
(Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı ve Orhan Gazi'nin Annesi)Rabi'a Bala Hatun
(Şeyh Edebali'nın kızı ve Şehzade Alaaddin'in annesi )Orhan Gazi
Nilüfer Hatun
(Yarhisar Tekfurunun kızı ve I. Murad ve Şehzade Kasım'ın Annesi. Eski adı Holofiro)
Asporça Hatun
(Bizans İmparatoru'nun kızı ve Şehzade İbrahim'in Fatma Hatun'un annesi)
Theodora Hatun
(Şehzade Halil'in annesi ve İmparator kızı)
Eftandise Hatun
(Mahmud Alp'in kızı. )I Murat
Gülçiçek
(Hatun Yıldırım Bayezid'in ve Yahşi Bey'in Annesi)
Marya Thamara Hatun
(Bulgar Kralı'nın kızı. )
Paşa Melek Hatun
(Kızıl Murad Bey'in kızı. )
Fülane Hatun
(Candaroğullarından bir beyin kızı )
Fülane Hatun
(Bulgar Beyinin kızı )Beyazıd
Germiyanoğlu Devlet Şah Hatun
(İsa, Mustafa ve Musa'nın annesi )
Devlet Hatun
(Germiyanoğlu olduğu söylenen ve Sultan I. Mehmet'in annesi ve ilk Valide Sultan.)
Hafsa Hatun
(Aydınoğlu İsa Bey'in kızı. )
Sultan Hatun
(Dulkadiroğlu Süleyman Şah'ın kızı )
Olivera Despina Hatun (Marya)
(Sırbistan Kralı Lazar Hrebelyanoviç'ın kızı )Mehmet
Şeh-zade Kumru Hatun
(Amasyalı bir Paşa'nın torunu )
Emine Hatun
(Dulkadiroğlu Mehmed Bey'in kızı ve II. Murad'ın annesi. )II. Murat
Dulkadiroğlu Alime Hatun
Yeni Hatun
(Amasyalı Mahmud Bey'in kızı. )
Hüma Hatun
(Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih Sultan Mehmet'in Annesi. Fatih'in annesinin devşirme olduğu öne sürülmüştür. Ancak Müslüman olduğu ihtimali daha yüksektir.)
Tacünnisa Hatice Halime Hatun
(Candaroğlu İsfendiyar Bey'in kızı. )
Mara Hatun
(Çocuksuz ve ortodoks olarak ölen ve Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi olan Mara Hatun Sırbistan Despotu Corac Bronkoviç'in kızıydı. )II. Mehmet
Gülbahar Hatun
(II. Bayezid ile Gevher Sultan'ın annesi )
Gülşah Hatun
(Karamanoğullarından İbrahim Bey'in kızı. )
Sitti Mükrime Hatun
(Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızı. )
Çiçek Hatun
(Türkmen Beyi kızı. )
Helene Hatun
(Mora Despotu Demetrus'un kızı. )
Anna Hatun
(Trabzon İmparatoru'nun kızı; evlilikleri kısa sürmüştür)
Alexias Hatun
(Bizans Prenseslerindendir.)II. Beyazid
Nigar Hatun
(Şehzade Korkut ile Fatma Sultan'ın annesi ve Abdullah Vehbi kızı )
Şirin Hatun
(Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah'ın annesi. )
Gülruh Hatun
(Abdülhayy kızı ve Alemşah ile Kamer Sultan'ın annesi. )
Bülbül Hatun
(Abdullah kızı ve Şehzade Ahmed ile Hundi Sultan'ın annesi. )
Hüsnüşah Hatun
(Karamanoğlu Nasuh Bey'in kızı. )
Gülbahar Hatun
(Abdüssamed kızı ve Yavuz Sultan Selim'in annesi. )
Ferahşad Hatun
(Kefe Sancak Beyi Mehmed'in annesi. )
Ayşe Hatun
(Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in kızı. )Selim
Ayşe Hatun
(I. Mengli Giray'ın kızı ve Beyhan ile Şah Sultan'ın annesi )
Ayşe Hafsa Sultan
(Kanuni Sultan Süleyman, Hatice, Fatma ve Hafsa Sultanların annesi. )Süleyman
Hürrem Sultan
(Şehzade Mehmed, Cihangir, Mihrimah Sultan ve II. Selim 'in annesi )
Mahidevran Sultan
(Abdullah kızı ve Şehzade Mustafa'nın annesi )
Gülfem Hatun
(Cariyelerden ve Şehzade Murad'ın annesi )
Fülane Hatun
(Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi. )

II. Selim
Nurbanu Sultan
(III. Murat'ın annesi ve İtalyan asıllı bir cariyedir )


III. Murat
Safiye Sultan
(III. Mehmed ile Ayşe Sultan'ın annesi ve cariye )
Şems-i Ruhsar
(Haseki Rukkiyye Sultan'ın annesi. Medine'de vakfı var )
Şah-i Huban Haseki
Naz-perver Haseki


III. Mehmet
Handan Sultan
(I. Ahmet'in annesi )
Fülane Valide Sultan
(Abaza asıllı ve I. Mustafa 'nın annesi )
Fülane Haseki
(Şehzade Mahmut'un annesi )
Naz-perver Haseki
(Şehzade Selim'in annesi )


Ahmet
Mahfiruz Hadice Sultan
(Genç Osman'ın annesi )
Kösem Sultan
(IV. Murat ve I. İbrahim'in annesi )
Fatma Haseki
(Cariyelerdendir )


II. Osman
Akile (Rukiyye) Hanım
(Şeyhülislam Esad Efendi'nin kızıdır ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır.)
Ayşe Hanım
(Pertev Paşa'nın torunu )

IV. Murat
Ayşe Haseki Sultan
İbrahim
Turhan Hatice Sultan
(Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmet'in annesidir. )
Saliha Dilaşub Sultan
(II. Süleyman'in annesi ve cariye. III. Haseki olduğu sanılıyor. )
Hatice Muazzez Sultan
(II. Haseki'dir ve II. Ahmet'in annesidir. )
Hüma Şah Haseki Sultan (Telli Haseki);
(I. İbrahim'in en çok sevdiği Haseki'si. Nikah ile kadınlığa alındı. )
Ayşe Sultan
(4. Haseki )
Mah-i Enver Sultan
(5. Haseki )
Şivekar Sultan
(6. Veya 7. Haseki )


IV. Mehmed
Emetullah Rabia
(Gülnuş Sultan Gülnuş Sultan diye bilinir. Girit'li bir ailenin kızıdır. II. Mustafa ve III. Ahmet'in annesidir. )
Afife Kadın
Gülnar Kadın
Kaniye Haseki
Siyavuş Haseki


II. Süleyman
Hatice Haseki (Baş Kadın'dır )
Behzat Haseki
İvaz Haseki
Sülün Haseki
Şeh-süvar Haseki
Zeyneb Haseki

II. Ahmet
Rabi'a Haseki Sultan
(Haseki Sultan diye anılırdı ) II. Mustafa Ali-cenab
(Baş Haseki )
Şehsuvar Sultan
(4. Haseki ve III. Osman'ın annesi)
Saliha Sultan
(Cariyelerinden ve I. Mahmut'un annesi )
Hüma Şah Haseki
Afife Haseki
Hatice Haseki
Hafsa Sultan
(Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetle muhtemeldir )
Hanife Hatun
(İkinci veya Üçüncü İkbaldir )
Fatma Şahin Hatun


III. Ahmet
Emetullah Baş Kadın
(Baş Haseki )
Rukıyye İkinci Kadın
Mihrişah Sultan (İkinci Kadın; III. Mustafa 'nın annesi )
Hatice İkinci Kadın
Rabia Sermi Sultan, (I. Abdülhamit 'in annesi )
Zeyneb Kadın
Emine Musall Kadın
Hanife Kadın
Gülşen Kadın
Ümmü Gülsüm Kadın
Hurrem Kadın
Meyli Kadın
Fatma Hüma Şah Kadın
Nijad Kadın
Nazife Kadın
Şayeste Sultan (İkbal )
Ayşe Hanım; (İkinci veya üçüncü İkbal. )
Hatem Hatun İkballeri (İkbal )

Mahmut
Hace Ali-cenab (Baş Kadın )
Hace Ayşe Kadın
Hace Verd-i Naz (Dördüncü Kadın )
Hatice Rami (Altıncı Haseki )
Hatem Kadın (İkinci Kadın )
Raziye Kadın
Meyyase Hanım (Baş İkbal )
Fehmi Hanım (İkinci İkbal )
Habbabe Hanım (İkbal. )
Sırrı Hanım (İkbal )


III. Osman
Leyla Baş
(Kadın Baş Kadın )
Zevki Kadın
(Üçüncü Kadın )
Ferhunde Emine
(Dördüncü Kadın )

III. Mustafa
Avn'ül-Hayat( Baş Kadın Efendi )
Mihrişah Valide Sultan
(Baş Kadın Efendi ve III. Selim'in annesi )
Rif'at (İkinci Kadın Efendi )
Ayşe Adil-şah (Üçüncü Kadın Efendi )
Fehmi (Üçüncü Kadın Efendi )
Binnaz (Üçüncü Kadın Efendi )

Abdülhamid
Ayşe Seniyeperver Sultan
(IV. Mustafa'nın annesi ve IV. Kadınefendi )
Nakşidil Sultan
(II. Mahmud'un annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadın Efendi )
Hatice Ruh-şah (Baş Kadın Efendi )
Hüma Şah (Baş Kadın Efendi )
Ayşe Baş (Kadın Efendi )
Binnaz (İkinci Kadın Efendi )
Dilpezir (Kadın Efendi )
Mehtabe (Dördüncü Kadın Efendi )
Misl-i Na-yab (Kadın Efendi )
Mu'teber (Kadın Efendi )
Nevres (Üçüncü Kadın Efendi )
Fatma Şeb-safa (Dördüncü Kadın Efendi )
Mihriban (Üçüncü Kadın Efendi )
Nükhet-seza Hanımefendi (Baş İkbal )
Ayşe Hanımefendi (İkinci İkbal )

III. Selim
Nef-i Zar (Baş Kadın Efendi )
Hüsn-i Mah (Baş Kadın Efendi )
Zib-i Fer (İkinci Kadın Efendi )
Afitab (Üçüncü Kadın Efendi )
Re'fet (Dördüncü Kadın Efendi )
Nur-i Şems (Kadın Efendi )
Gonca-nigar (Kadın Efendi )
Dem-hoş (Kadın Efendi )
Tab-ı Safa (Üçüncü Kadın Efendi )
Ayn-ı Safa (Kadın Efendi )
Mahbube (Kadın Efendi )
Meryem Hanımefendi (İkbal )
Mihriban Hanımefendi (İkbal )
Fatma Fer-i cihan Hanım Efendi (İkbal )


IV. Mustafa
Şevr-i Nur (Baş Kadın Efendi )
Dil-pezir (İkinci Kadın Efendi )
Seyyare (Üçüncü Kadın Efendi )
Peyk-i Dil (Dördüncü Kadın Efendi )


II. Mahmut
Bezmialem Sultan (Valide Sultan. I. Abdülmecit'in annesi )
Pertevniyal Sultan (Valide Sultan. Abdülaziz'in annesi ve Beşinci Kadın Efendi )
Haciye Pertev-Piyale Nev-fidan (Baş Kadın Efendi )
Ali-cenab (Baş Kadın Efendi )
Fatma (Baş Kadın Efendi )
Aşub-i Can (İkinci Kadın Efendi )
Haciye Hoş-yar (İkinci Kadın Efendi )
Nurtab (Dördüncü Kadın Efendi )
Misl-i Na-yab (İkinci Kadın Efendi )
Perviz-felek (Dördüncü Kadın Efendi )
Vuslat (Üçüncü Kadın Efendi )
Zer-nigar (Üçüncü Kadın Efendi )
Ebr-i Reftar (İkinci Kadın Efendi )
Hüsn-i Melek Hanımefendi (Baş İkbal )
Zeyn-i Felek Hanımefendi (İkinci İkbal )
Tiryal Hanımefendi (Üçüncü İkbal )
Lebriz-Felek Hanımefendi (Dördüncü İkbal )


Aldülmecit
Servet-seza Kadın Efendi (Baş Kadın Efendi )
Şevkefza Sultan (Valide Sultan. V. Murat'in annesi ve İkinci Kadın Efendi. )
Hoş-yar Kadın Efendi (İkinci Kadın Efendi. )
Tirimüjgan Sultan (Üçüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamit'in annesi. )
Verd-i Cenan Kadın Efendi (Üçüncü Kadın Efendi )
Gülcemal Kadın Efendi (Dördüncü Kadın Efendi ve V. Mehmet'in annesi. )
Piristû Kadın Efendi Valide Sultan( Dördüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamit'in manevi annesi )
Gulüstü Kadın Efendi (Dördüncü Kadın Efendi ve VI. Mehmet'in annesi )
Düzd-i Dil Kadın Efendi (Üçüncü Kadın Efendi. )
Bezmi (Bezmara) Kadın Efendi (Altıncı Kadın Efendi. )
Mahitab Kadın Efendi (Beşinci Kadın Efendi. )
Nalan-ı Dil Hanımefendi (Üçüncü İkbal. )
Ceylan-yar Hanımefendi (İkinci İkbal. )
Ayşe Ser-firaz Hanımefendi (İkinci İkbal. )
Nergis (Nergizu) Hanımefendi (Dördüncü İkbal. )
Navek-misal Hanımefendi (Dördüncü İkbal. )
Nesrin Hanımefendi (İkinci İkbal. )
Şayeste Hanımefendi (Dördüncü İkbal. )
Nükhet-seza Hanımefendi (Baş İkbal. )
Yıldız Hanımefendi (2. Gözde. )
Saf-derun Hanımefendi (4. Gözde. )
Hüsn-i Cenan Hanımefendi (3. Gözde. )

Abdülaziz
Dürr-i Nev Kadın Efendi (Baş Kadın Efendi )
Hayran-ı Dil Kadın Efendi (İkinci Kadın Efendi )
Eda-Dil Kadın Efendi (İkinci Kadın Efendi )
Neş'erek (Nesrin) Kadın Efendi (Üçüncü Kadın Efendi )
Gevheri Kadın Efendi (Dördüncü Kadın Efendi )

V. Murat
Elru Mevhibe Kadın Efendi (Baş Kadın Efendi )
Reftar-ı Dil Kadın Efendi (İkinci Kadın Efendi )
Şayan Kadın Efendi (Üçüncü Kadın Efendi )
Meyl-i Servet Kadın Efendi (Dördüncü Kadın Efendi )
Resan Hanımefendi (Baş İkbal )
Cevher-riz Hanımefendi (İkinci İkbal )
Nev-Dürr Hanımefendi (Üçüncü İkbal )
Remiş-Naz Hanımefendi (İkbal )
Filiz-ten Hanımefendi (İkbal )
Visal-i Nur Hanım (Gözde )


II. Abdülhamit
Nazik-eda Kadın Efendi (Baş Kadın Efendi )
Bedr-i Felek Kadın Efendi (Baş Kadın Efendi. )
Safi-naz Nur-efzun Kadın Efendi (İkinci Kadın Efendi. )
Bidar Kadın Efendi (İkinci Kadın Efendi. )
Dilpesend Kadın Efendi (Üçüncü Kadın Efendi )
Mezide Mestan Kadın Efendi (Üçüncü Kadın Efendi. )
Emsal-i Nur Kadın Efendi (Üçüncü Kadın Efendi. )
Ayşe Dest-i Zer Müşfika (Kayıhan) (Kadın Efendi Dördüncü Kadın Efendi. )
Saz-kar Hanımefendi (Baş İkbal. )
Peyveste Hanımefendi (İkinci İkbal. )
Fatma Pesend Hanımefendi (Üçüncü İkbal. )
Behice (Maan) Hanımefendi (Dördüncü İkbal. )
Saliha Naciye Hanımefendi (Dördüncü İkbal. )
Dürdane Hanım (Baş Gözde. )
Calibos Hanım (İkinci Gözde. )
Nazlıyar Hanım (Üçüncü Gözde. )


V. Mehmet
Kam-res Kadın Efendi (Baş Kadın Efendi )
Dürr-i And Kadın Efendi (İkinci Kadın Efendi )
Mihr-engiz Kadın Efendi (İkinci Kadın Efendi )
Naz-perver Kadın Efendi (Üçüncü Kadın Efendi )
Dil-firib Kadın Efendi (Dördüncü Kadın Efendi )


VI. Mehmet
Emine Nazikeda Kadın Efendi (Baş Kadın Efendi )
Şadiye Meveddet Kadın Efendi (İkinci Kadın Efendi )
İnşirah Kadın Efendi (Kadın Efendi )
Nevvare Kadın Efendi (Üçüncü Kadın Efendi )
Nimet Nevzad Hanımefendi
 

Konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst