Neler Yeni

Osmanli tarİhİ’nde İlkler

Katılım
4 Nis 2020
Mesajlar
2,148
Tepkime puanı
13,465
Puanları
7,880
OSMANLI TARİHİ’NDE İLKLER
 İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY(1281-1326)
 Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür.Daha sonra Bursa,İznik,Edirne ve İstanbul
 Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ(1326-1362) zamanında olmuştur.
 İLK Osmanlı veziri Orhan Bey’in kardeşi ALLADDİN ALİ PAŞA dır.
 İLK vakfı ORHAN BEY kurdu.
 İLK düzenli ordu olan YAYA ve MÜSELLEM ORHAN BEY zamanında kuruldu.
 İLK Medrese İZNİK te ORHAN BEY tarafından kurulan Süleyman Paşa Medresesi’dir(1331).
 Rumeli’ye geçiş İLK defa Orhan Bey döneminde 1353’te gerçekleşmiştir.
 Osmanlıların Rumeli’deki ilk toprak parçası ve İLK ÜSS ÇİMPE KALESİ dir.
 Osmanlılara katılan İLK beylik KARESİ BEYLİĞİ dir.(1345)
 İLK ALTIN para FATİH zamanında bastırıldı.(Sultânî)
 İLK KAPAN-I DERYA Baltaoğlu Süleyman Bey dir.
 Topçu birliği İLK defa I.MURAT zamanında kuruldu.
 Karamanoğulları ile İLK savaşı I.MURAT yaptı.
 Top İLK defa I. KOSOVA SAVAŞI ‘ında kullanıldı.(sesinden yararlanmak amacıyla)
 Savaş alanında şehit düşen İLK Padişah I. MURAT olmuştur(1389)
 İLK Osmanlı-Haçlı savaşı SIRPSINDIĞI SAVAŞI ‘dır.(1364)
 İLK YENİÇERİ OCAĞI I.MURAT zamanında kuruldu(1362)
 İstanbul İLK defa YILDIRIM BAYEZID tarafından kuşatıldı.
 Anadolu Türk Birliği İLK defa YILDIRIM BAYEZID tarafından kuruldu.Son olarak ise;Yavuz Sultan Selim döneminde 1515’te Turnadağ Savaşı ile olmuştur.
 Osmanlılara Orta Avrupa nın kapıları İLK defa NİĞBOLU ZAFERİ ile açıldı.(1396)
 Anadolu Türk Birliği İLK defa Ankara Savaşı SONUNDA BOZULDU.(1402)
 Osmanlılarda İLK taht kavgaları FETRET DEVRİ’ inde oldu.(1402-1413)
 İLK deniz savaşı ÇELEBİ Mehmet zamanında VENEDİKLİLER ile oldu.
 İLK SÜRRE ALAYI ÇELEBİ MEHMET zamanında düzenlendi.
 Kendi isteği ile taht’tan çekilen İLK Padişah II.MURAT olmuştur.
 Avrupalılar İLK kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını II.KOSOVA SAVAŞI’nda anladılar(1448)
 Padişah emriyle öldürülen İLK sadrazam ÇANDARLI HALİL PAŞA dır.
 İLK kez BALKANLARIN fethini tamamlayan FATİH dir.
 HAVAN topu İLK defa İSTANBUL’UN FETHİ’nde kullanıldı.
 İLK Osmanlı KANUNLARI Fatih KANUNNAMESİ dir.(Kanunâme-i Âli Osman)
 Kalelerin topla yıkılabileceği İlk kez İSTANBUL FETHİ ile anlaşıldı.
 İLK KAPİTÜLASYONLAR Orhan bey döneminde RAGUZA CUMHURİYETİ’ ne verildi.
 Vezir-i azamlar İLK defa FATİH zamanında DİVANA başkanlık etmişlerdir.
 İPEKYOLU İLK defa FATİH’ in Kırım’ı fethiyle(1478) Osmanlı denetimine girmiştir.
 İLK defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II.MURAT ,son kez çıkan II.MUSTAFA dır.
 Dünyada İLK defa YİVLİ-SETLİ toplar II.BAYEZID zamanında yapılmıştır
 İLK defa Avrupa Devletlerinin Osmanlı devletinin İÇ İŞLERİNE karışmasına neden olan olay CEM SULTAN ‘ın Papaya sığınmasıdır.
 Dünyada İLK standart kanun Kanunname-i İhtisab-ı Bursa (Bursa Belediyesi Kanunu), dünyanın ilk standart kanunudur. Sulan II. Bayezid zamanında, 1502 yılında yürürlüğe giren kanun o günün ilk, bugünün hala eskimemiş kanunudur.
 Osmanlı Devleti-İran arasındaki İLK büyük savaş ÇALDIRAN SAVAŞI dır.(1514)
 Osmanlı Padişahlarından İLK halife YAVUZ SULTAN SELİM(1512-1520)dir.
 Osmanlıların Kuzey Afrika’daki hakimiyeti İLK defa MISIR ‘IN FETHİ ile başlamıştır(1517)
 YAVUZ’un Mısır ve Hicaz’ı fethetmesiyle BAHARAT TİCARET YOLU İLK defa Osmanlıların denetimine girdi.
 KANUNİ’nin Rumeli ye yaptığı İLK sefer BELGRAD seferidir.
 Viyana İLK defa KANUNİ tarafından kuşatıldı.(1529)
 Preveze Deniz Savaşından sonra Türkler İLK defa AKDENİZ de üstünlüğü ele geçirdiler.(1538)
 Kaptan-ı Derya ,Reis’ül –Küttap İLK defa KANUNİ zamanında divan üyesi oldu.
 Osmanlılarla İran arasında imzalan İLK antlaşma AMASYA ANATLŞAMASI dır.(1555)
 İLK defa sefere çıkmayan Padişah II.SELİM dir.
 İlk defa İstanbul’da doğan,İstanbul’da ölen padişah II.SELİM dir.
 Osmanlı Tarihi’nde İLK defa KANUN-U KADİM(Yeniçeri Ocağına asker alma kanunu) III.MURAT zamanında bozuldu.
 İLK defa Sultan I.AHMET zamanında şehzadeleri sancaklara gönderme uygulaması kaldırıldı.
 Osmanlı İmparatorluğu Avusturyaya karşı siyasal üstünlüğünü ve yaptırım gücünü İLK defa ZİTVATOROK ANTLŞAMASI ile kaybetti.(1606)
 Osmanlı Tarihinde askerler tarafından öldürülen İLK padişah GENÇ OSMAN(II.OSMAN) dır.
 Osmanlılarda İLK malî bütçeyi TARHUNCU AHMET PAŞA yapmıştır.
 İLK Türk-İran sınırı KASR-I ŞİRİN antlaşması ile çizildi.(1639)
 Çeşitli şartlar ileri sürerek,göreve gelen İLK VEZİR ,KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA dır.
 Osmanlılar İLK defa KARLOFÇA (1699) ve İSTANBUL(1700) antlaşmaları ile toprak kaybetti.
 Osmanlıların Rusya ile imzaladığı İLK antlaşma İSTANBUL ANTLAŞMASI dır.
 Osmanlıların kaybettiği İLK beylik ERDEL BEYLİĞİ dir.
 Osmanlı Devleti İLK defa PASAROFÇA ANTLŞAMASI(1718)’ndan sonra Avrupadan geri kaldığını anlamıştır.
 Osmanlı Devleti İLK defa Pasarofça Antlaşmasından sonra LALE DEVRİ’nde Avrupayı örnek alarak ıslahatlar yapmıştır.
 Avrupa ya İLK elçiler Lale devrinde PARİS ve VİYANA ya gönderildi.
 Osmanlılarda İLK Matbaa GAYRİMÜSLİMLER(Yahudi-Ermeni)tarafından açılmıştır(15.yy)
 Osmanlılarda İLK Türk Matbaası Lale Devrinde İBRAHİM MÜTEFERRİKA tarafından açıldı.(1727)
 İLK kağıt fabrikası Lale Devrinde YALOVA da kuruldu.
 İLK itfaiye örgütü LALE DEVRİ’nde kuruldu.
 Askeri alanda İLK ıslahatı I.MAHMUT yapmıştır.
 İLK Mühendis Okulu 1731 yılında Kara Mühendishanesi (Mühendishane-i Berri Hümayun)adıyla I. MAHMUT tarafından kuruldu.
 İLK defa KAPİTÜLASYON lar 1740 yılında Sultan I.Mahmut döneminde sürekli hale getirildi.
 İLK defa Osmanlı Devletinden Halkı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçası(Kırım)KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI ile koparılmıştır.(1774)
 Ruslar İLK kez 1774-KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI ile iç işlerimize karışma hakkını elde etmiştir.
 Rusya ya İlk kapitülasyonlar KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI ile verildi.
 Ulufe alım-satımı İLK defa I. ABDÜLHAMİD tarafından yasaklanmıştır.
 İLK defa Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ordu NİZAM-I CEDİD ordusudur.(III.Selim)
 Avrupa başkentlerinde İLK devamlı elçiler III. SELİM zamanında açıldı.
 İLK devamlı elçilik LONDRA ya açıldı.(1793)
 NAPOLYON İlk yenilgisini AKKA kalesi önünde NİZAM-I CEDİD ordusuyla yaptığı savaşta aldı.(1799).Bu savaş,Nizam-ı Cedit ordusunun ilk ve son başarısıdır.
 Osmanlı Devletinde İLK Milliyetçilik hareketi SIRP İSYANI dır.
 İLK defa padişahın yetkileri II. Mahmut’un ayanlarla imzaladığı SENED-İ İTTİFAK’la (1808) azalmıştır.
 Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıklara İLK defa ayrıcalık BÜKREŞ ANTLAŞMASI ile SIRP lara verildi.(1812)
 Osmanlı Devletinden bağımsızlığını kazanan İLK devlet YUNANİSTAN olmuştur.(1829-Edirne Antlaşması)
 Boğazlar Sorunu İLK defa HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI ile ortaya çıktı.(1833).
 İngilizlere İLK defa kapitülasyonlar BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI ile verildi.(1838)
 İLK gazete TAKVİM-İ VAKAYİ adıyla II. MAHMUT zamanında çıkarıldı.(1831)
 Nüfus sayımı İLK defa II. MAHMUT zamanında yapıldı.(1831)
 Tımar ,Zeamet ve Müsadere(Mallara el koyma) İLK defa II. MAHMUT tarafından kaldırıldı.
 İLK defa Polis örgütünün temelleri II. MAHMUT zamanında atılmıştır.
 İLK defa Divan Teşkilatı kaldırılarak Bakanlıklar II. MAHMUT zamanında kuruldu.
 Öğretim İLK defa II. MAHMUT zamanında zorunlu hale getirildi.
 Osmanlılarda İLK Posta Örgütü II.MAHMUT zamanında kuruldu.
 İLK defa Tercüme Odası,Yabancı Dil Okulu,Devlet Memuru Yetiştiren Okullar II. MAHMUT tarafından açıldı.
 İLK defa yurt dışına öğrenci II.MAHMUT zamanında gönderildi.
 Kılık-Kıyafette İLK değişiklik II.MAHMUT zamanında yapıldı.
 İLK defa Padişah kendi gücünün üstünde bir gücü TANZİMAT FERMANI ile tanımıştır(1839)
 Osmanlılarda İLK kağıt para KAİME adıyla 1841 de ABDÜLMECİT tarafından bastırıldı.
 İLK demiryolu hattı 9 Eylül 1855 yılında İzmir-Turgutlu arasında demiryolu inşaatına başlanmıştı.
 İLK telgraf hattı 9 Eylül 1855 yılında Edirne-Varna-Kırım arasında kuruldu. Kırım'dan İstanbul'a çekilen ilk telgrafta Kırım şehri olan Sivastopol'un Rus işgalinden kurtarıldığı bildirilmekteydi.
 Laik Kanunlar İLK defa TANZİMAT DEVRİ(1839-1876)’nde çıkarıldı.
 Askerliğin İLK defa bir bedele bağlanması ISLAHAT FERMANI ile olmuştur.(1856)
 Osmanlı Devleti Kırım savaşından sonra Avrupalı devletlerin himayesine girerek İLK defa BAĞIMSIZ DEVLET OLMA ÖZELLİĞİNİ kaybetmiştir.
 Osmanlı Devleti dışarıdan borç parayı İLK defa Kırım Savaşı(1856) sırasında İngilizlerden I.ABDÜLMECİT zamanında almıştır.
 Osmanlı Devletini Avrupa Devleti sayılması İLK defa 1856-PARİS ANTLAŞMASI ile kabul edilmiştir.
 İLK TÜRK ANAYASASI olarak kabul edilen KANUN-I ESASİ,Sultan II.Abdülhamid döneminde Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak ilan edildi.
 Osmanlı Devletinde halk,dolaylı olarak da olsa yönetime İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde katıldı(1876)-(Mebusan Meclisi)
 Osmanlı Devletinde Mecelle Hukuku İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde uygulamaya konulmuştur.
 İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ Türk Tarihinde milliyetçiliği İlk defa resmi bir ideoloji haline getirmiştir.
 Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim İLK defa İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ nin yönetimiyle gerçekleşti.
 İttihat ve Terakki Partisi (Cemiyeti,Fırkası) devlet yönetimini İLK defa kesin olarak I. BALKAN SAVAŞI sırasında ele geçirdi.(Bab-ı Ali Baskını)
 Balkan savaşı İlk defa KARADAĞ’ ın Osmanlı devletine savaş açmasıyla başlamıştır.
 Osmanlı Tarihinde İLK DENİZALTI filosu II. ABDÜLHAMİT zamanında oluşturuldu.
 I. Dünya Savaşı yıllarında İtilaf Devletleri’nin,Osmanlı Devleti’nin topraklarını kendi aralarında paylaştıkları İLK Antlaşma SYKES-PİCOT antlaşmasıdır.
 İlk Türk uçağının uçuşu, Sultan Mehmed Reşad'ın 27 Nisan 1912 tarihindeki cülus töreninde yapılmıştır.
Alıntıdır
 

Konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst